Nowości

Podpisanie umowy na rozbudowę dróg gminnych

W dniu 2022.09.02 Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski.

Zadanie obejmuje rozbudowę dróg gminnych o łącznej długości 5.838 km tj.:

  1. Rozbudowa drogi gminnej nr 331014T Rogacz-Byszówka na odcinku długości 1 090 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3.50 m (w obrębie mijanki szer. 5.00 m), obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0.75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
  2. Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów na odcinku długości 2 049 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3.50 m (w obrębie mijanki szer. 5.00 m), obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0.75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Po rozbudowie powstanie ciąg komunikacyjny o nawierzchni twardej łączący drogę wojewódzka z drogą powiatową.
  3. Rozbudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy na odcinku długości 1 809 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 4.50 m , obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0.75 m, chodnika, odwodnienia, oznakowania pionowego oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu fizycznie ograniczających prędkość pojazdów.
  4. Rozbudowa drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne-Kamień na odcinku długości 818 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3.50 m (w obrębie mijanki szer. 5.00 m), obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0.75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
  5. Rozbudowa drogi gminnej nr 331049T ul. s. H. Herman na odcinku długości 72 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej szer. 5.00 m, chodnika szer. 2 m z kostki granitowej, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, poboczy szer. 0.75 m, oznakowania pionowego, placu do zawracania.

Ustalony termin wykonania zadania to 480 dni od dnia podpisania umowy.

Wartość robót budowlanych wyceniona została przez Wykonawcę na kwotę 10 701 000.00 zł, która zostanie pokryta środkami z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 941 000.00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 886 492.00 zł oraz środkami z budżetu gminy.