Azbest

Podpisanie umowy na usuwanie azbestu

W dniu 04.04.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” w formie dotacji w kwocie 176 694,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: transport i utylizację – 252,42 Mg azbestu.