Nowości

Podpisanie umowy na zakup ciągnika

W dniu 07.10.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadania pn. ”Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym w ramach zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów”.

Wykonawcą zadania jest firma CHMIELEWSKI sp. z o.o. z siedzibą Kleczanów 155, 27-641 Obrazów reprezentowana przez Pana Andrzeja Chmielewskiego.

Operacja realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020