Aktualności

Podpisanie umowy

W dniu 2017.08.31 Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz z Panią Skarbnik Anną Sobolewską podpisali umowę na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska-Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”. Wykonawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” oraz „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany. Umowa opiewa na kwotę 1 755 462,29 zł a przedmiot umowy zostanie wykonany do końca czerwca 2018 roku.