Aktualności

Podsumowanie III Wojewódzkiego Konkursu „Katyń – Pamiętajmy”

18 czerwca 2014 roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie odbyło się uroczyste podsumowanie III Wojewódzkiego Konkursu „Katyń – Pamiętajmy”.
Patronat honorowy nad konkursem objęli:

 • Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Muzoł
 • Wójt Gminy Klimontów Pan Ryszard Adam Bień
 • Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie Pani Małgorzata Kordyka.

W tym roku gościliśmy Pana Marka Jończyka – historyka Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Pana Piotra Lipińskiego – Sekretarza Gminy Klimontów, Pana Władysława Kaniewskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Klimontowie, sponsorów, uczestników konkursu wraz z opiekunami z następujących gimnazjów:

 • Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
 • Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Staffa w Rudzie Malenieckiej
 • Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
 • Gimnazjum Samorządowego w Wielgusie
 • Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 • Klubu Artystycznego „Zakątek” Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
 • Gimnazjum Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Ratajach Słupskich
 • Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Gimnazjum nr 8 im. Natalii Machałowej w Kielcach
 • oraz Gimnazjum im. Papieża Jana II w Klimontowie

Na początku uroczystości Pan Marek Jończyk wygłosił odczyt: „Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach kielecczyzny”, który wszyscy śledzili z wielkim zainteresowaniem.
Przed ogłoszeniem wyników konkursu i rozdaniem nagród młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie przedstawiła zebranym montaż słowno-muzyczny na temat zbrodni katyńskiej.
Następnym punktem programu było rozdanie nagród i upominków dla zwycięzców i uczestników konkursu.
Na zakończenie wszyscy obecni goście, sponsorzy i uczestnicy wraz z opiekunami i rodzicami oraz koordynatorzy konkursu spędzili miło czas na poczęstunku i rozmowie.

Koordynatorzy konkursu serdecznie dziękują:
Za objęcie konkursu honorowym patronatem:

 • Pani Małgorzacie Muzoł – świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty
 • Panu Ryszardowi Adamowi Bieniowi – Wójtowi Gminy Klimontów
 • Pani Małgorzacie Kordyce – Dyrektorowi Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Dziękujemy sponsorom konkursu:

 • Wójtowi Gminy Klimontów panu Ryszardowi Adamowi Bieniowi za wsparcie finansowe i rzeczowe
 • Pani Dyrektor Gimnazjum Małgorzacie Kordyce za cenne rady, życzliwość oraz wsparcie rzeczowe
 • Panu Dariuszowi Kubikowi właścicielowi Firmy Handlowo-Usługowej „Darjo” za wsparcie finansowe
 • Panu Łukaszowi Garbatowi właścicielowi Pizzerii „Fantazja” w Klimontowie za ufundowanie świeżutkiej pizzy na poczęstunek
 • Panu Leszkowi Skibińskiemu właścicielowi piekarni-cukierni w Klimontowie za ufundowanie smakowitych jagodzianek na poczęstunek
 • Panu Romanowi Smolarskiemu właścicielowi firmy „Pod Telegrafem” za ufundowanie pączków i ciasteczek na poczęstunek
 • Panu Adamowi Kowalskiemu właścicielowi zespołu VARIAX z wsparcie finansowe
 • Panu Władysławowi Kaniewskiemu Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za wsparcie finansowe.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu, ich opiekunom i rodzicom za tak liczny udział w konkursie i zapraszamy na czwartą edycję konkursu za rok.

Koordynatorzy konkursu
Barbara Bzdyra, Aneta Kwiecień, Barbara Bień, Tomasz Kędzierski
Nauczyciele Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Klimontowie.