Odkryj KlimontówTurystyka

Poległych żołnierzy rosyjskich w Rybnicy

Pomnik został zbudowany na mogile żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod Rybnicą 20 listopada 1863. Siłami polskimi dowodził Dionizy Czachowski. Skromny monument został wykonany przez A. Pietrowa z szarego piaskowca i składał się z dwóch pylonów ustawionych jeden na drugim na dwustopniowej podstawie.

Wznosił się na wysokość 2,5 metra. Całość wieńczył krzyż prawosławny. Na bocznych ścianach pomnika znajdowały się płaskorzeźby przedstawiające miecze i wieńce laurowe, zaś na przedniej – napis w języku rosyjskim W pamiątkę poległym wojakom w 1863 roku. Wokół pomnika znajdował się mały cmentarz, który nie dotrwał do naszych czasów. Pierwotnie monument był ogrodzony rzędem słupków i łańcuchem, które także nie przetrwały do naszych czasów.