Aktualności

Pomoc z Nawodzic i Konar-Kolonii

W związku z epidemią koronawirusa i brakiem maseczek ochronnych panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Nawodzic i Konary-Kolonia włączyły się w akcję szycia maseczek dla potrzebujących. Członkinie kół z zachowaniem środków ostrożności we własnych domach i za pomocą własnego sprzętu krawieckiego szyły maseczki. Materiały do ich produkcji dostarczyło Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym paniom za pomoc w działanie na rzecz całej społeczności.