Nowości

Pompownia wody w Grabinie gotowa

Zakończono prace na zadaniu „Budowa wodociągu w Borku, Byszówce, Kępiu, łącznika w Beradzu, modernizacja pompowni wody z budową zbiornika wody w Grabinie, monitoring sieci wodociągowej w zakresie części II: Modernizacja pompowni sieciowej wody i budowa zbiorników wody w Grabinie”. Zadanie zostało zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MODERN Damian Światek z siedzibą w Solcu-Zdroju.

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Marcin Pęksa (branża sanitarna), mgr inz. Łukasz Rózycki (branża elektryczna)

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy stacji podnoszenia ciśnienia z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, technologiczną, eklektyczną wraz z budową zbiornika wody pitnej o pojemności 120 m3, odcinków sieci wodociągowej i zewnętrznych odcinków instalacji: wodociągowej ze zbiornikiem technologicznym o pojemności 10 m3, elektrycznej (od złącza kablowo-pomiarowego do stacji podnoszenia ciśnienia), kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 2 m3, kanalizacji technologicznej do bezodpływowego zbiornika o pojemności 1 m3, dostawa agregatu prądotwórczego, zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia.

Stacja stanowi obiekt budowlany na gminnej sieci wodociągowej przeznaczony do stałego lub okresowego podnoszenia ciśnienia przepływającej wody, zwiększając możliwości dostarczenia wody pitnej do większej liczby odbiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ciśnienia wody.

Wartość zadania wyniosła 1 637 745.00 zł, gdzie 1 555 857.75 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu a kwota 81 887.25 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.