Nowości

Powiatowe Święto Plonów 2020

30 sierpnia br. przedstawiciele sołectw Konary i Konary-Kolonia reprezentowali Miasto i Gminę Klimontów na Powiatowym Świecie Plonów, które odbyło się w Sandomierzu. Obchody dożynkowe rozpoczęła dziękczynna msza św. w bazylice katedralnej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, podczas której duchowny poświęcił wieńce dożynkowe. Po uroczystym nabożeństwie barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Sandomierską Orkiestrę Dętą, przeszedł na Rynek Starego Miasta. Tam rozpoczęła się część obrzędowa. Starostowie dożynek, przekazali chleb dożynkowy gospodarzom miasta i powiatu: Staroście Marcinowi Piwnikowi oraz Burmistrzowi Sandomierza Marcinowi Marcowi. W kolejnej części wydarzenia zorganizowano konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Każda z delegacji zaprezentowała swój wieniec lub kosz dożynkowy przybliżając walory, niespotykany koloryt, oraz tradycję ich tworzenia. Swoje wieńce i kosze zaprezentowali przedstawiciele Miasta i Gminy Klimontów, Koprzywnica, Zawichost, Sandomierz, gminy Łoniów, gminy Samborzec, sołectwa Chwałki, oraz wieniec diecezjalny z parafii Kopki w gminie Rudnik nad Sanem. Komisja pod przewodnictwem Katarzyny Pisarczyk, dyrektorki Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, wyróżniła wszystkie wieńce. na trud i misterna pracę włożoną w wykonanie oraz wytypowała wieniec gminy Łoniów do reprezentowania powiatu sandomierskiego na dożynkach wojewódzkich. Następnie okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście podziękowali rolnikom, sadownikom oraz ogrodnikom za trud i pracę podczas tegorocznych zbiorów. W tegorocznym Powiatowym Świecie Plonów udział wzięli: posłowie na sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, delegacje wieńcowe, mieszkańcy z całego powiatu. Miasto i Gminę Klimontów reprezentowali: Marek Goździewski Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, Robert Orłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie, oraz Gustaw Borycki Radny Rady Miejskiej w Klimontowie wraz z delegacją dożynkową.