Komunikaty

Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie przestawia prognozę niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych w województwie świętokrzyskim:

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 23.12.2021 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 24.12.2021 (piątek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Opady marznące/1 (buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, staszowski i włoszczowski)
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 24.12.2021 (piątek)
do godz. 07:30 dnia 25.12.2021 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź.
Silny wiatr/1 (wszystkie powiaty)
Silny wiatr o średniej prędkości 55-72 km/h lub porywy wiatru o prędkości 70-90 km/h.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 25.12.2021 (sobota)
do godz. 07:30 dnia 26.12.2021 (niedziela)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 26.12.2021 (niedziela)
do godz. 07:30 dnia 27.12.2021 (poniedziałek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
kryteria
Nie przewiduje się