Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie zamierza przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klimontowie pod nr telefonu 158661774.

Więcej informacji na temat programu:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022