AktualnościOgłoszenia

„Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”

W ramach podpisanej 25 października 2022r., umowy w sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2022r.”

 • na działkach nr 615/5, 615/6, 616/3, 617/3 przy ul. Asnyka
 • 417/1 przy ul. Opatowskiej
 • 68 przy ul. Zysmana w Klimontowie

dokonano nasadzeń w ilości 20 szt. sadzonek drzew tj.: lipa szerokolistna, jarząb pospolity, śliwa wiśniowa oraz 50 szt. sadzonek krzewów irgi błyszczącej, Dammera i szwedzkiej.

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Realizacja „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” pozwoli na realizację następujących celów:

 • zwiększenie powierzchni pożytków pszczelich (drzewa i krzewy miododajne po osiągnięciu odpowiedniego wieku będą stanowiły trwałą, wieloletnią bazę pożytkową dla pszczół oraz owadów zapylających wpływając na wzrost ich populacji),
 • odbudowę zdegradowanych ekosystemów,
 • powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających,
 • oczyszczanie powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, w tym metali ciężkich oraz pochłanianie dwutlenku węgla,
 • ograniczenie hałasu i zmniejszenie jego uciążliwości poprzez tworzenie naturalnych ekranów dźwiękochłonnych,
 • poprawę gospodarki wodnej polegającej m.in. na zabezpieczeniu przed powodziami, dzięki ograniczeniu spływu wód gruntowych oraz przechwytywaniu wody z czasie opadów jak również filtrowanie wód podziemnych z metali ciężkich i innych szkodliwych składników,
 • naturalna osłona przed wiatrem na otwartych przestrzeniach,
 • naturalne schronienie dla ptactwa i innych zwierząt,
 • zwiększenie powierzchni terenów zadrzewionych,
 • podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez powiększenie terenów zielonych,
 • przeciwdziałanie ociepleniu klimatu przez zmniejszenie sekwestracji dwutlenku węgla dzięki zwiększeniu ilości drzew i krzewów,
 • zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni dostępnych publicznie.
Nasadzenia w ramach Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych Nasadzenia w ramach Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych