AktualnościOgłoszenia

Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów 14 października 2021 r. podpisał umowę w sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Realizacja „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” pozwoli na realizację następujących celów: zwiększenie  powierzchni  pożytków  pszczelich  (drzewa i krzewy miododajne po osiągnięciu odpowiedniego wieku będą stanowiły trwałą, wieloletnią bazę pożytkową dla pszczół oraz owadów zapylających wpływając na wzrost ich populacji), odbudowę zdegradowanych ekosystemów, powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających, oczyszczanie powietrza  poprzez  redukcję  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych, w tym metali ciężkich oraz pochłanianie dwutlenku węgla, ograniczenie hałasu i zmniejszenie jego uciążliwości poprzez tworzenie naturalnych ekranów dźwiękochłonnych, poprawę gospodarki wodnej polegającej m.in. na zabezpieczeniu przed powodziami, dzięki ograniczeniu spływu wód gruntowych oraz przechwytywaniu wody z czasie opadów  jak  również  filtrowanie  wód  podziemnych  z  metali  ciężkich  i  innych szkodliwych składników, naturalna osłona przed wiatrem na otwartych przestrzeniach, naturalne schronienie dla ptactwa i innych zwierząt, zwiększenie powierzchni terenów zadrzewionych, podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez powiększenie terenów zielonych, przeciwdziałanie ociepleniu klimatu przez zmniejszenie sekwestracji dwutlenku węgla dzięki zwiększeniu ilości drzew i krzewów, zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni dostępnych publicznie.

Posadzeń dokonano na działkach nr 267/5, 323 położonych w Klimontowie przy ul. Zysmana i Batalionów Chłopskich oraz 417/1 położonej również w Klimontowie przy ul. Opatowskiej – w ilości 30 szt. sadzonek drzew tj.: Klon tatarski, Jarząb Pospolity, Ewodia Aksamitna  oraz 60 szt. sadzonek krzewów Budlei Dawida.

Tablica informacyjna projektu „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”