Aktualności

Projekt nasadzeń drzew miododajnych

Gmina Klimontów w miesiącu listopadzie, dokonała nasadzeń sadzonek drzew i krzewów w ramach projektu: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr 108/ROW/2020 zawartej w dniu 14 października 2020 r.

Głównym celem projektu jest promocja produkcji żywności ekologicznej poprzez rozwój pszczelarstwa w województwie świętokrzyskim dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz bioróżnorodności.

Posadzeń dokonano na działce nr 323 położonej w Klimontowie przy ul. Zysmana i Batalionów Chłopskich, w ilości 15 szt. sadzonek drzew tj.: Klon tatarski, Surmia, Jabłoń Rajska oraz 20 szt. sadzonek krzewów Budlei Dawida.

Tablica informacyjna o projekcie