Aktualności

Projektu pn. „Kraina Malucha”

Atrakcyjne zajęcia dla grupy 25 dzieci w wieku 3 lat od miesiąca września prowadzone są w Przedszkolu Samorządowym w Klimontowie, w związku z realizacją Projektu pn. „Kraina Malucha”. Projekt skierowany jest do 4 grup, w tym: 1 nowo utworzonej (3l) oraz w ramach dotychczasowych 3 oddziałów.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Klimontów poprzez stworzenie nowych miejsc dla 25 dzieci oraz objęcie ofertą dodatkowych zajęć edukacyjnych 99 dzieci. Grupa docelowa stanowi 25 dzieci mieszkających w Gminie Klimontów, dla których stworzone zostały nowe miejsca przedszkolne oraz 74 dzieci, które objęte zostaną ofertą zajęć dodatkowych. Dla nowej grupy dzieci zakupiony zostanie sprzęt, materiały dydaktyczne, zorganizowane wyżywienie, zajęcia edukacyjne, doposażona sala i zaadoptowana łazienka. Doposażony plac zabaw. Wszystkie dzieci zostaną objęte programem zajęć dodatkowych: artystyczno-plastycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwojowych kompetencji społeczno-emocjonalnych tj. zajęcia z psem, taneczne i plastyczno – artystyczne.
Uroczystość podpisania umów na dofinansowanie w/w projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 odbyła się w Kijach 29 sierpnia 2016r. Zebranych gości powitał Wójt Gminy Kije. W podpisaniu umów wzięli udział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Aleksandra Marcinkowska. Gminę Klimontów reprezentowała z upoważnienia Wójta Marka Goździewskiego, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Pani Barbara Bilska.