2014Przetargi

Protokół

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 12.02.2014 r. z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów w 2014 r.

Komisja w składzie:

  1. Adam Przybylski – przewodniczący komisji,
  2. Danuta Potocka – członek komisji,
  3. Małgorzata Kozieł – Karbownik – członek komisji,
  4. Wojciech Kiliański – członek komisji

stwierdza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, przystąpiły jeden podmiot:
Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka”
ul. Zysmana 9
27 – 640 Klimontów
Ofertę złożono w terminie od 20.01.2014 r. do 11.02.2014 r.
Po dokonaniu oceny realizacji zadania i sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów oraz po kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2014, Komisja wnioskuje o przyznanie dotacji dla LKS „Klimontowianka” w kwocie 120 000.00 zł (słownie: stu dwudziestu tysięcy złotych).

Komisja stwierdza kompletną ofertę pod względem formalnym i wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Adama Bień o udzielenie dotacji dla LKS „Klimontowianka”

Na tym protokół zakończono i podpisano.