Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu