Aktualności

Przebudowa drogi w Nowej Wsi

W dniu 10.11.2017 r. odebrano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr. dz. 463. dł. 370mb” zrealizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków na ochronę gruntów rolnych i leśnych. Łączna wartość wykonanych robót (brutto): 71 852,91 zł w tym:
środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 21 000,00 zł
środki własne Gminy – 50 852,91 zł