Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice