Aktualności

Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzowie

W dniu 30.09.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 503 mb. tj.: wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szer. 3.5 m z mijanką (szer. jezdni w obrębie mijanki 5.0 m), obustronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 0.75 m, remont odwodnienia, oznakowania pionowego.

Wartość zadania wyniosła 275 375.03 zł w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 220 300.00 zł.