2018Przetargi

Przedłużenie terminu rozpatrzenia ofert

W związku z koniecznością uzupełnienia przez Oferentów załączników do dokumentacji złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok Wójt Gminy Klimontów w dniu 23.04.2014 r. przedłuża termin rozpatrzenia ofert do 7 dni.