Aktualności

Przetarg na budowę obwodnicy Klimontowa

Wójt Gminy w Klimontowie informuje, że w dniu 17.10.2018 r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił przetarg na roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa obwodnicy Klimontowa w ramach projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej – budowa nowym śladem obwodnicy Klimontowa długość ok. 4,0 na podstawie Koncepcji Programowo – Przestrzennej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa” opracowaną przez firmę: Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek. Zakres przedmiotu zamówienia publicznego określono w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku

http://www.szdw.kielce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1946:112018-r&catid=38:powyej-progow&Itemid=57