2015Przetargi

Przetarg – sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodu:

  • Lancia Kappa 2,0 TB BN, nr rej. TSA 21 RV, nr VIN ZLA83800002110340, rok produkcji 2000, benzyna/gaz, cena wywoławcza – 2 500,00 zł brutto.

Wadium wynosi: 200,00zł.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 14 lipca 2015 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)
Samochody można oglądać w dni robocze od 08.07.2015 r. do 15.07.2015 r. w godzinach 900 – 1500, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 158661006.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 z proponowaną kwotą zakupu poszczególnego samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Lancia Kappa”, w dni robocze od 730 do 1530, do dnia 15.07.2015 r.
Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.
Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.