2015Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

  • Nieruchomość położona w miejscowości Krobielice (w budynku OSP), o nr. ewid. 315 KI1S/00038312/8 na której usytuowana jest remiza a w niej wyodrębniony jest lokal użytkowo–handlowy o łącznej powierzchni 48 m².
  • Okres dzierżawy – 3 lata.
  • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe.
  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 447,84 zł netto Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
  • Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Minimalne postąpienie 10 zł.
  • Wadium 45 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy Ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.12.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Referat rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 158661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.