2015Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

  • Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo-handlowy o łącznej powierzchni 56 m².
  • Okres dzierżawy – 3 lata.
  • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia.
  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 522,48 zł netto Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
  • Wysokość czynszu wzrastać bedzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Minimalne postąpienie 10 zł.
  • Wadium 53 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.12.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27–640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Referat Rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 15 8661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.