2016Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

 • Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 56 m².
 • Okres dzierżawy – 3 lata.
 • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia.
 • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 300,00 zł netto. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
 • Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
 • Minimalne postąpienie 10 zł.
 • Wadium 30 zł.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 5.04.2016 roku na konto:
  Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
  NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 • Informacje: Referat rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 158661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.