Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

  • Nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś b/n, nr. ewid. 207 (przy remizie) na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 29,02 m².
  • Okres dzierżawy – 3 lata.
  • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia.
  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 181,33 zł netto. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
  • Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych
  • Minimalne postąpienie 10 zł.
  • Wadium 20 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.03.2019 roku na konto:

Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27–640 Klimontów

NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: referat Rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 730 do 1530 pod nr telefonu 158661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.

Wykaz wywiesza się na okres 30 dni.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu