2016Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

  • Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo-handlowy o łącznej powierzchni 56 m².
  • Okres dzierżawy – 3 lata.
  • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia.
  • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 300,00 zł netto, czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
  • Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Minimalne postąpienie 10 zł.
  • Wadium 30 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy Ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.02.2016 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat.

W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Informacje: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 730 do 1530 pod nr telefonu 15 8661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.