Aktualności

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – informacja

W związku z weryfikacją wniosku o dofinansowanie, operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Urząd Miasta i Gminy Klimontów – prosi osoby, które złożyły wnioski o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – o niezwłoczne i osobiste zgłaszanie się do Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie, celem aktualizacji jednego z załączników tj. oświadczenia właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

Informacji udziela pracownik UMiGK:
Sylwia Nowak-Czerwińska
tel. 15 866 11 00, 866 10 06