Rada Gminy

Rada Gminy w Klimontowie
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1
Orłowski Robert
Przewodniczący
2
Gwizdoń Grzegorz Piotr
Z-ca Przewodniczącego
3
Lipiec Piotr
Z-ca Przewodniczącego
4
Bargiel Marek
Członek
5
Berbeś Alicja
Członek
6
Borycki Gustaw
Członek
7
Ciach Andrzej
Członek
8
Cichoń Monika Wioletta
Członek
9
Cukrowski Jerzy
Członek
10
Krasowska Mieczysława Grażyna
Członek
11
Król Rafał
Członek
12
Kwapiński Mirosław
Członek
13
Mucha Grzegorz
Członek
14
Rębacz Jan Walenty
Członek
Rada Gminy w Klimontowie pełni dyżury:
każdy wtorek w godzinach 10oo – 12oo
 

Stałe Komisje Rady

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Mucha Grzegorz przewodniczący
2 Bargiel Marek członek
3 Borycki Gustaw członek
4 Cichoń Monika członek
5 Gwizdoń Grzegorz członek
6 Krasowska Mieczysława członek
7 Kwapiński Mirosław członek

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Borycki Gustaw przewodniczący
2 Berbeś Alicja członek
3 Ciach Andrzej członek
4 Gwizdoń Grzegorz członek
5 Lipiec Piotr członek

 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Cichoń Monika przewodnicząca
2 Bargiel Marek członek
3 Ciach Andrzej członek
4 Król Rafał członek
5 Kwapiński Mirosław członek
6 Lipiec Piotr członek
7 Mucha Grzegorz członek

 

Komisja Rewizyjna
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Rębacz Jan przewodniczący
2 Borycki Gustaw członek
3 Cukrowski Jerzy członek
4 Król Rafał członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Berbeś Alicja przewodnicząca
2 Borycki Gustaw członek
3 Krasowska Mieczysława członek
4 Król Rafał członek
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu