Rada Gminy

Rada Gminy 2014-2018

Radni i sołtysi 2014-2018

Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1
Fijałkowski Czesław
Przewodniczący
2
Aly Amer Halina Władysława
Z-ca Przewodniczącego
3
Lipiec Piotr
Z-ca Przewodniczącego
4
Bargiel Marek
Członek
5
Berbeś Alicja
Członek
6
Borycki Gustaw
Członek
7
Ciach Andrzej
Członek
8
Cukrowski Jerzy
Członek
9
Gwizdoń Grzegorz Piotr
Członek
10
Hakamäki Halina Zofia
Członek
11
Krasowska Mieczysława Grażyna
Członek
12
Król Rafał
Członek
13
Mucha Grzegorz
Członek
14
Orłowski Robert
Członek
15
Rębacz Jan Walenty
Członek
Rada Gminy w Klimontowie pełni dyżury:
każdy wtorek w godzinach 10oo – 12oo
 

Stałe Komisje Rady

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Gwizdoń Grzegorz przewodniczący
2 Orłowski Robert członek
3 Borycki Gustaw członek
4 Lipiec Piotr członek
5 Cukrowski Jerzy członek
6 Hakamäki Halina członek
7 Rębacz Jan członek

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Krasowska Mieczysława przewodnicząca
2 Borycki Gustaw członek
3 Król Rafał członek
4 Rębacz Jan członek
5 Ciach Andrzej członek
6 Mucha Grzegorz członek
7 Lipiec Piotr członek

 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Mucha Grzegorz przewodniczący
2 Cukrowski Jerzy członek
3 Krasowska Mieczysława członek
4 Król Rafał członek
5 Aly Amer Halina członek
6 Ciach Andrzej członek
7 Bargiel Marek członek

 

Komisja Rewizyjna
Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1 Orłowski Robert przewodniczący
2 Hakamäki Halina członek
3 Gwizdoń Grzegorz członek
4 Krasowska Mieczysława członek
5 Król Rafał członek
6 Bargiel Marek członek
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu