Aktualności

Realizacja projektu „Partyzancki oddział Jędrusie – o tym musimy pamiętać”

Kółko Rolnicze w Nawodzicach znalazło się w gronie 14 szczęśliwych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które 11 lipca 2019 r. w Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu podpisały umowy na dofinansowania z programu „Działaj Lokalnie”. W ramach realizowanego od 15.07.2019 – 15.11.2019 r. projektu pn. „Partyzancki oddział Jędrusie – o tym musimy pamiętać” zostanie przeprowadzone szereg działań przy obelisku w Rybnicy, których podsumowaniem będzie piknik integracyjny.

Działaj lokalnie - zdjęcie grupowe