Nowości

Rekrutacja do LO

Informujemy, że rozpoczynamy nabór do I klasy Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjum. Na kandydatów czekają profile: humanistyczny, politechniczny i medyczny. Liceum będzie funkcjonować w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Zysmana 9 w Klimontowie.

Nauka w 3-letnim liceum dla gimnazjalistów i 4-letnim liceum na podbudowie szkoły podstawowej w pobliżu miejsca zamieszkania jest sposobem na efektywniejszą pracę. Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do sekretariatu dawnego gimnazjum w budynku przy ul. Zysmana 9 w Klimontowie.