Aktualności

Rekrutacja do szkół specjalnych

Fundacja Szlachetne Anioły w Sandomierzu
ogłasza rekrutację dla uczniów na rok szkolny 2018/2019.

Do klas 0-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły ul. Jasieńskiego 1,

 1. dla uczniów z autyzmem w tym zespołem Aspergera, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,    
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
 3. dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

Szkoła będzie prowadziła Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

oraz

do klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły ul. Jasieńskiego 1,

 1. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoły są bezpłatne, zapewnią również dowóz.

Z myślą o naszych uczniach proponujemy:

 • indywidualne programy terapeutyczne tworzone z myślą o szczególnych potrzebach każdego ucznia,
 • kadra specjalistów posiadająca niezbędne doświadczenie,
 • nowocześnie urządzone sale,
  Oprócz zajęć szkolnych uczniowie będą mogli korzystać z zajęć prowadzonych przez:
 • psychologa , logopedę, fizjoterapeutę, terapeutę SI,
  Dodatkowo przewidujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach:
 • dogoterapia, muzykoterapii połączonej z grą na instrumentach, zajęciach teatralnych, zajęciach na basenie, zajęciach plastycznych.

Na potrzeby naszych uczniów będzie oddana sala do zajęć ruchowych, sala do Integracji Sensorycznej oraz Doświadczania Świata, oraz mini-codzienność – nauka codziennych obowiązków (codziennego życia), pracy i zabawy. Szkoły będą prowadziły świetlicę oraz zapewnią opiekę dla uczniów w dni wolne od zajęć szkolnych np. w ferie, wakacje.

W przyszłości planujemy poszerzenie oferty zajęć terapeutycznych w zależności od potrzeb naszych wychowanków.

Serdecznie zapraszamy

Zapisy i szczegółowe informacje:
Organ Prowadzący:
Fundacja Szlachetne Anioły
Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz
tel. 505 482 322.

Dokumenty do pobrania:
Podanie o zapisanie ucznia można odebrać osobiście w Fundacji Szlachetne Anioły w Sandomierzu lub pobrać ze strony internetowej www.szlachetne-anioly.pl w zakładce Rekrutacja.