Aktualności

Relacja z podpisania umów realizowanych w ramach PROW na lata 2014–2020

2 czerwca 2017 r. – w Urzędzie Gminy w Łoniowie, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie w osobach – Prezes Feliks Szafirowski oraz Skarbnik Mariusz Ordon, podpisali umowę o przyznaniu pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej na operację: „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W uroczystym podpisaniu umów uczestniczył Piotr Żołądek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, obecni również byli – Andrzej Swajda – Radny Sejmiku, Łukasz Skórski – Zastępca Kierownika Biura PROW, Marek Goździewski – Wójt Gminy Klimontów. Wartość podpisanej umowy 550 904,51 zł, wartość dofinansowania 300 000,00 zł.