Aktualności

Remont świetlicy w Goźlicach

Zakończono prace remontowe w remizo-świetlicy w miejscowości Goźlice. Prace polegały na wykonaniu wylewki, położeniu płytek, wykonaniu lamperii i odmalowaniu pomieszczenia oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Środki zostały wykorzystane z funduszu sołeckiego.