Rok 2016

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie odbyła się uroczysta promocja nowej książki Rafała Staszewskiego, regionalisty, dziennikarza „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nagrodą „Dla dobra Wspólnego”.

26 listopada 2016r w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pokrzywianka odbyły się gminne obchody 150. rocznicy powstania pierwszego koła zrzeszającego kobiety wiejskie.

W Gminie Klimontów obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił ks. kanonik Henryk Hendzel, proboszcz klimontowskiej parafii. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji kombatanckich, straży pożarnych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie 12 listopada 2016 r. odbył się I Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej pod hasłem „W pieśni historia zaklęta”.

Wójt Gminy Klimontów informuje, że złożono trzy wnioski o płatność – rozliczające I etap operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” realizowanych przez Gminę Klimontów przy dofinansowaniu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie (już po raz drugi) odbyły się półkolonie letnie w których uczestniczyło 39 dzieci. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski, organizatorem Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, natomiast wykonawcą Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Czajkowska oraz wychowawczynie Olga Piórkowska, Aneta Cieplińska i Anna Raczyńska. Warunkiem uczestnictwa było ubezpieczenie w KRUS jednego z rodziców i wpłata 50 zł, przekazana później na konto Związku.

W tym roku Dożynki Powiatu Sandomierskiego odbywały się w Gminie Łoniów, gdzie nie mogło zabraknąć delegacji z naszej gminy. W skład gminnej reprezentacji na czele z Wójtem Gminy Klimontów Panem Markiem Goździewskim udział wzięli Radni Gminy Klimontów Pani Mieczysława Krasowska, Pani Halina Aly Amer , Pan Grzegorz Much oraz Pan Jerzy Cukrowski. Gminę Klimontów w tym roku reprezentowało Sołectwo Zakrzów, którego wieniec został wyróżniony na dożynkach gminnych. Panie ze Stowarzyszenia „Razem dla Zakrzowa” włożyły ogromny trud w wykonanie gminnego wieńca dożynkowego.

10 lipca 2016 roku na Stadionie LKS Klimontowianka odbyła się XXI edycja imprezy pn. Podaruj Dzieciom Wakacje. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

W dniach 4-10 lipca 2016 r. gościliśmy w gminie Klimontów osiem studentek Politechniki Świętokrzyskiej kierunku Architektura (Wydz. Budownictwa i Architektury) oraz Wzornictwo Przemysłowe (Wydz. Mechatroniki i Budowy Maszyn). Studentki w ramach obowiązkowych praktyk tworzyły obrazy uwieczniając klimontowskie zabytki, pejzaże, widoki i krajobrazy. Plener odbywał się pod kierunkiem dr hab. Waldemara Kozuba. W niedzielę 10 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się wystawa poplenerowa prac studentek.

3 lipca, równocześnie z V Piknikiem Rycerskim, w Ossolinie odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Biegach. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu zawodników z Polski i zagranicy. Dla uczestników biegu przygotowano kilka różnej długości odcinków. Najdłuższy z nich liczył 5 kilometrów. Był to „Bieg Rycerski”, upamiętniający ważną datę w historii miejscowości.

W Ossolinie odbył się V Jubileuszowy Piknik Rycerski, połączony z galą „Kryształowego Berła” – nagrody dla gwiazd polskiego kina, przyznawanej za wybitne role w filmach historycznych i kostiumowych. Tym razem jej laureatką została Emilia Krakowska. Nagrodę wręczył Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

W dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu pożarniczego Renault Mascott dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie gmina Klimontów.

W upalne popołudnie w niedzielę 26 czerwca mieszkańcy gminy Klimontów bawili się wokół Kąpieliska przy zbiorniku w Szymanowicach. Uroczystego otwarcia sezonu letniego 2016 dokonał Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

W czwartek 16.06.2016r na Stadionie LKS Klimontowianka w Klimontowie odbyła się Olimpiada oraz Bieg Najdłuższą Aleją Kasztanowców w Europie o Puchar Mieszka I w 1050 Rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę oraz w X Rocznicę Klimontowskiego Biegu Integracyjnego. Imprezę zorganizowano w ramach zadania publicznego w zakresie wsparcia przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanego przez UKS - Orlik Klimontów.

W sobotę 04 czerwca br. pod patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odbył się Integracyjny Bieg Klimontowski. Była to już dziesiąta edycja tej imprezy, w której imprezami towarzyszącymi były Mistrzostwa Polski Osób Niewidzących i Słabowidzących na 10 km, Mistrzostwa Polski Południowo-Wschodniej Służb Mundurowych na 10km, Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Samorządowców na 1050m i 10km oraz Rywalizacja Nordic Walking na 5km.

Dnia 4 czerwca 2016 r gościliśmy w naszej gminie delegację węgierską zaprzyjaźnionego z Gminą Iwaniska miasta Bag. Delegację przywitał Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. Po zwiedzeniu naszych kościołów udaliśmy się na cmentarz do Beradza i Płaczkowic, gdzie przybyli Goście postawili na mogiłach wojennych gdzie spoczywają żołnierze armii austro-węgierskiej drewniane nagrobki słupowe (kopjafa), które są charakterystycznym dla Węgier oznaczeniem grobu.

Songowanie 2016 I Edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

Bardzo uroczyście Społeczeństwo Gminy Klimontów obchodziło przypadające w tym roku 101 Rocznicę Bitwy pod Konarami. Główne obchody odbyły się 22.05.2016r przy obelisku w Konarach. To tu w dniach 16-23 maja 1915 roku wojska rosyjskie i austro-węgierskie stoczyły krwawą bitwę zapamiętaną jako Bitwa pod Konarami.

Gminne uroczystości upamiętniające Uchwalenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych oraz delegacji przy budynku GOK.

Dnia 03.04.2016 r. w Parku Katyńskim „Pamięć i Honor” w Byszowie uroczyście obchodzono 76 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Śniadanie Wielkanocne Gminy Klimontów 2016

Śniadanie Wielkanocne w Sandomierzu

W dniu 03.03.2016r w Urzędzie Gminy w Klimontowie odbyło się spotkanie. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Kryj - Poseł na Sejm RP, Marek Goździewski - Wójt Gminy Klimontów, Edward Przytuła - Zastępca Gminy Klimontów, Halina Hakamaki - Radna Gminy Klimontów, Andrzej Ciach - Radny Gminy Klimontów oraz Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego. Na zebraniu poruszano sprawy dotyczące obwodnicy Klimontowa oraz organizacji ruchu na terenie Klimontowa w związku przejazdem taboru ciężkiego. Omówiono również problemy dotyczące Gminy i Mieszkańców. Przedstawiciele Komitetu przedstawili swoje postulaty.

W dniu 15.02.2016 r. o godz 900 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa z władzami gminy Klimontów.

6. lutego 2016 r. na Stoku w Konarach odbyły się III Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardzie o Puchar Rektora PWSZ w Tarnobrzegu zorganizowane przez Samorząd Studencki PWSZ, Klub Uczelniany AZS PWSZ Tarnobrzeg, GB Sport z Rzeszowa, Dirty Dance Studio z Mielca. W zawodach wzieło udział ok. 60 zawodników.

W niedzielę 7 lutego 2016 roku już od godziny 15:15 w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie zaczęły pojawiać się pierwsze dzieci zaproszone przez Wójta Gminy Klimontów, wytypowane przez Dyrektorów Szkół z Naszej Gminy na Wielki Bal Karnawałowy.