Aktualności

Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!

W dniu 4 września 2017 r. progi szkolnych budynków znów przekroczyły roześmiane dzieci, a z nimi troskliwi rodzice. W Publicznej Szkole Podstawowej uroczyście zabrzmiał hymn państwowy przy asyście pocztu sztandarowego ze sztandarem Jerzego Ossolińskiego. Cała społeczność szkolna uczciła minutą ciszy pamięć poległych w 78 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.
Na podstawie prawa oświatowego rozpoczął funkcjonowanie nowy ustrój szkolny. Z dniem 1 września sześcioletnia szkoła podstawowa przekształciła się w ośmioletnią szkołę podstawową. Na mocy Uchwały nr XXXV/242/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie włączone zostało do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie . Gimnazjum jako placówka oświatowa zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a klasy drugie i trzecie gimnazjalne włączone zostały organizacyjnie do szkoły podstawowej. Nazwa szkoły podstawowej pozostaje bez zmian, a przez dwa lata będzie funkcjonować z oddziałami gimnazjalnymi. Siedzibą szkoły jest nadal budynek przy ul. Szkolnej 1. Inna lokalizacja zajęć to budynek gimnazjum przy ul. Zysmana 9. W tym budynku uczą się klasy siódme i gimnazjalne. Decyzja Wójta Gminy i Rady Gminy w Klimontowie pozwoliła właściwie wykorzystać bazę lokalową przestronnego i dobrze wyposażonego budynku gimnazjum, jak również zapewnić ciągłość zatrudnienia pracownikom.
W ten sposób powstała duża placówka oświatowa w dwu budynkach. Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi liczy 585 uczniów w 28 oddziałach, 65 nauczycieli, 23 pracowników obsługi. Szkołą zarządza dyrektor oraz wicedyrektorzy. Na uroczystym rozpoczęciu roku szk. 2017/18 Wójt Gminy Klimontów pan Marek Goździewski wręczył pani Elżbiecie Czajkowskiej powierzenie stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Pani dyrektor podziękowała Komisji Konkursowej za okazane zaufanie. Złożyła również zapewnienie, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom organu prowadzącego, nauczycieli, pracowników i rodziców. Swoje 10-letnie doświadczenie na tym stanowisku, wiedzę, dążenie do samorozwoju i rozwoju placówki wykorzysta do sprawnego przeprowadzenia szkoły przez reformę oświaty. Pan Wójt życzył pani dyrektor sukcesów na tym stanowisku, gronu pedagogicznemu owocnej pracy, uczniom zadowolenia i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz radości, bo za rok znów będą wakacje! Nadzór pedagogiczny w budynku szkoły podstawowej przy ul. Zysmana 9 (budynek dawnego gimnazjum) na mocy przepisów oświatowych pełni pani Barbara Bliska jako wicedyrektor. W celu sprostania nowym zadaniom reformy oświatowej na wicedyrektora powołana została pani Barbara Czuja.
Z okazji nowego roku szkolnego Wójt Gminy Klimontów pan Marek Goździewski oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie pani Elżbieta Czajkowska życzy całej społeczności szkolnej sukcesów, zadowolenia z codziennej pracy i nauki, jak najwyższych wyników nauczania i wychowania, dążenia do rozwoju zawodowego i osobistego oraz spełniania marzeń.
W swojej pracy pedagogicznej pamiętajmy o słowach Janusza Korczaka:
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”