2017Przetargi

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi polegającej na przyjęciu pod opiekę schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Klimontów w 2017 r.
Urząd Gminy w Klimontowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na usługę z zakresu przyjęcia do schroniska bezdomnych psów, w trym opieka i utrzymywanie.

W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o wskazanie ceny brutto za przyjęcie i utrzymanie 1 sztuki zwierzęcia – (psa, kota) do schroniska.
Powyższa informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm świadczących ww. usługi.
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, który przestawi propozycję najniższej ceny. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 13.01.2017r. na adres mailowy klimontow@klimontow.pl
Kontakt telefoniczny 158661100 wew. 18 – Krycia Alicja