Aktualności

Rozpoczęcie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów zaplanowane na 2016 r.

Gmina Klimontów informuje, że rozpoczęła zadanie zaplanowane na 2016 r. pn. „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, przy udziale środków udostępnionych przez:

WFOŚiGW w Kielcach: 9 135.50 zł
NFOŚiGW w Warszawie: 13 050.72 zł
Gmina Klimontów: 3 915.22 zł

Na podstawie umowy Dotacji nr 209/16 z dnia 07.07.2016 r.