Aktualności

Rozpoczęcie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów

Gmina Klimontów informuje, że rozpoczęła zadanie zaplanowane na 2015 r. pn. „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, przy udziale środków udostęonionych przez:

WFOŚiGW w Kielcach: 9 741.12 zł 
NFOŚiGW w Warszawie: 13 915.87 zł 
Gmina Klimontów: 4 174.77 zł

Na podstawie umowy Dotacji nr 216/15 z dnia 30.09.2015