Rolnictwo

Rozporządzenie Nr 3/2022 Wojewody Świętokrzyskiego

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.