Nowości

Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów

28 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, wystąpił jako gospodarz spotkania podczas, którego podpisano umowy na dofinansowanie 6 projektów z powiatu sandomierskiego i staszowskiego, w ramach Działania 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Członka Zarządu Marka Jońcę, którzy w ramach przedmiotowego Działania podpisali z samorządami z Klimontowa, Dwikóz, Koprzywnicy, Obrazowa oraz Połańca i Łubnic umowy o dofinansowanie projektów na rozbudowę, modernizację infrastruktury sportowej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł na Sejm RP Marek Kwitek oraz Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek. Gospodarz spotkania, podziękował za otrzymane pieniądze i obiecał w imieniu samorządowców, że będą dobrze wykorzystane, by służyć mieszkańcom.

Projekt Gminy Klimontów pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów” zakłada podniesienie jakości infrastruktury sportowej poprzez wykonanie: robót ziemnych, przygotowania terenu, piłkochwytów, boiska do piłki nożnej, oświetlenia boiska, wyposażenia, oraz doposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Klimontowie.

Całkowity koszt zadania: 416 396,68 zł.
Kwota dofinansowania: 333 117,34 zł.