Nowości

Rusza przebudowa szkoły w Olbierzowicach

W dniu 30 maja 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów – Marek Goździewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Klimontów – Anną Sobolewską podpisali umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj. P.P.H.U. „KAROCEZA” Panem Cezarym Luzakiem – na realizację zadania dot. Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem w ramach otrzymanej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne, przez dostosowanie budynku do nowej funkcji użytkowej i bezpieczeństwa użytkowania wydzielając nowe pomieszczenia  wraz z robotami dodatkowymi tj. w zakresie burzenia i rozbiórki, izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, robót murowych, dachu konstrukcji i pokrycia, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna, malowanie, elewacja, instalacje: wod-kan, c.o., gaz, kotłownie, instalacja elektryczna, odgromowa, wentylacja, przyłącz: wody, kanalizacji, gazu, ogrodzenie zbiorników, wiata śmietnikowa, oświetlenie, utwardzenie terenu-droga, miejsca postojowe, chodniki, podjazd, opaska, ogrodzenie, instalacja fotowoltaiczna. Powstanie 13 lokali mieszkalnych o pow. od 25,12 m2 do 53,5 m2, tj. mieszkanie 2 pokojowe + kuchnia i łazienka 12 szt., 3 pokojowe + kuchnia i łazienka 1 szt.

Wartość inwestycji: 4 285 999.44
Kwota wnioskowanych środków: 3 643 099.52
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to styczeń 2025 r.