Aktualności

Senior w Klubie – czyli Nawodzicki sposób na aktywację społeczną osób starszych

Kółko Rolnicze w Nawodzicach (Gmina Klimontów) zostało laureatem konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020. Wielkość wsparcia finansowego i osobowego (prace woluntarystyczne) na projekt pn. „Senior w Klubie” wynosi ogółem 172 800 PLN, zaś jego realizacja rozpoczęła się od 1 maja 2014 r. i będzie trwać do końca roku.

Projekt ten powołał i realizuje interaktywny program zajęć na rzecz seniorów w miejscowościach: Nawodzice, Klimontów, Grabina oraz Konary. Międzypokoleniowe Kluby oferują udział w zajęciach typu: warsztaty rękodzielnictwa artystycznego: bibułkarstwo, gipsiarstwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp. oraz zajęcia kulinarne, tradycje wigilijne, bezpłatne wycieczki krajoznawcze do Warszawy i Lublina, akcje nasadzania drzewek, ogniska i biesiady, szkolenia z podstaw obsługi komputera, aparatu cyfrowego i urządzeń telekomunikacyjnych oraz zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutę. Zajęcia prowadzone są przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem. Odbywają się one w budynkach: Świetlicy Wiejskiej w Nawodzicach, Strażnicy OSP w Konarach, Świetlicy Wiejskiej w Grabinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie. Udział w projekcie jest bezpłatny, zaś inicjatorem projektu i zarazem jego koordynatorem jest Pani Danuta Potocka – na co dzień pracownik samorządowy Gminy Klimontów.
Warto propagować dobre praktyki wdrażane w tym stylu, gdyż zadowolenie uczestniczących w niej osobach starszych potwierdza trafność pomysłu, który idealnie wpisuje się w potrzebę integracji tej grupy społecznej z resztą społeczeństwa.