AktualnościKomunikaty

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje, że w dniach od 08.11.2021 do 22.11.2021 roku będą przyjmowane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejsce wydawania skierowań: Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, Klimontów

Pomoc żywnościową w ramach Programu mogą otrzymać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 542.20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161.60 zł w przypadku osoby w rodzinie.