AktualnościOgłoszenia

Składanie deklaracji do CEEB

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Składanie deklaracji do CEEBSkładanie deklaracji do CEEB