Aktualności

Songowanie 2018 – wyniki

Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
„Songowanie 2018” – III Edycja

W miesiącu maju w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się trzecia edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej Songowanie 2018. W konkursie wzięli udział uczestnicy w 4 kategoriach wiekowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorami tegoż konkursu byli Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”. Zadanie to wspierane finansowo przez Gminę Klimontów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2018 rok. Poziom festiwalu był bardzo wysoki a uczniowie przygotowywali się do niego pod okiem opiekunów.

Konkurs objęli patronatem:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Marszałek Województwa Adam Jarubas,
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik,
 • Urząd Gminy w Klimontowie – Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Sponsorzy konkursu, dzięki którym mieliśmy ciekawe nagrody, nagrodę główną Grand Prix, statuetki, upominki oraz poczęstunek to:

 • Prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu Pan Longin Bokwa,
 • Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Goździewski,
 • Właściciele Restauracji CYKADA Państwo Beata i Piotr Sudy,
 • Komitet Rodzicielski przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Główne cele konkursu to:

 • Kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim,
 • Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży,
 • Sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych przebojów,
 • Poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych,
 • Ujawnienie i promowanie młodych talentów.

Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom. Wszystkich popierających finansowo konkurs wyróżniliśmy tytułem Przyjaciela Konkursu. Nasi Przyjaciele otrzymali od nas pamiątkowe statuetki.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

Pani Paulina Kochanek – nauczyciel języka angielskiego
Pan Grzegorz Starosta – lider zespołu EGO
Pan Jerzy Cielecki – nauczyciel muzyki

Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy przybyli na festiwal.

Wyniki

Kategoria I – soliści do lat 9

Miejsce Imię i nazwisko uczestnika Szkoła/instytucja, opiekun
I Julia Salamon Zespół Szkół Publicznych w Szewnie, Samuela Modzelewska
II Michalina Cedro Przedszkole Nr 19 w Kielcach, Samuela Modzelewska
III Sandra Grabowska Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Kielcach, Samuela Modzelewska
wyróżnienie Lena Rożek Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Ożarowie, Iwona Jabłońska

Kategoria II – soliści od 10 do 15 lat

Miejsce Imię i nazwisko uczestnika Szkoła/instytucja, opiekun
I Natalia Grzejszczyk Szkoła Podstawowa w Mąchocicach, Ewa Bocheńska
II Bartosz Chudzicki Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach, Dariusz Orkisz
III Martyna Cieśla Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św., Samuela Modzelewska
wyróżnienie Zuzanna Omasta Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie, Samuela Modzelewska
wyróżnienie Wiktoria Czwartosz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, Agnieszka Czwartosz
wyróżnienie Emilia Haba Gminny Zespół Szkół w Łagowie, Ewa Bocheńska
wyróżnienie Joanna Orłowicz Zgłoszenie indywidualne, Samuela Modzelewska

Kategoria III – soliści od 16 do 20 lat

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła/instytucja, opiekun
I Julia Pasternak Zespól Szkół Nr 1 w Pińczowie, Izabela Błystun
II Izabela Drogosz Gimnazjum Katolickie w Kielcach, Samuela Modzelewska
III Justyna Kwiatkowska Liceum Ogólnokształcące w Chmielniku, Ewa Bocheńska
wyróżnienie Natalia Pyszczek Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie

Kategoria IV – soliści powyżej 20 lat

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
I Mariola Baran Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
II Hubert Ryfka Zgłoszenie indywidualne

Nagrodę specjalną Grand Prix otrzymała Zuzanna Bera z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, opiekunem jest Joanna Litwin.