Aktualności

Songowanie 2019

Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
„Songowanie 2019”- IV edycja

Dnia 2 czerwca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się czwarta edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej Songowanie 2019. W konkursie wzięli udział uczestnicy, którzy byli podzieleni na 4 kategorie wiekowe. Uczestnicy pochodzili z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorami tego zadania byli: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”. Zadanie to wspierane było finansowo przez Gminę Klimontów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 rok oraz Województwo Świętokrzyskie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

Poziom festiwalu był bardzo wysoki a uczniowie przygotowywali się do niego pod okiem opiekunów.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Wójt Gminy Klimontów

Sponsorzy konkursu, dzięki którym mieliśmy ciekawe nagrody, nagrodę główną GRAND PRIX, statuetki, upominki oraz poczęstunek to:

 • Prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu Pan Longin Bokwa
 • Urząd Gminy w Klimontowie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Właściciele Restauracji CYKADA Państwo Beata i Piotr Sudy
 • Komitet Rodzicielski przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
 • Wydawnictwo Macmillian

Główne cele konkursu to:

 • Kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim
 • Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
 • Sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych przebojów
 • Poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych
 • Ujawnienie i promowanie młodych talentów

Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom. Wszystkich popierających finansowo konkurs wyróżniliśmy tytułem PRZYJACIELA KONKURSU. Nasi przyjaciele otrzymali od nas pamiątkowe statuetki.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

Pani Paulina Kochanek – nauczyciel języka angielskiego
Pani Edyta Lesiak-Nawrocka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie
Pani Agnieszka Lipińska – przewodnicząca Rady Rodziców
Pan Jerzy Cielecki – nauczyciel muzyki

Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy przybyli na festiwal.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać Złote Nutki następującym uczestnikom przeglądu:

 1. Daria Malicka
 2. Michalina Cedro
 3. Julia Łata
 4. Zuzanna Omasta
 5. Urszula Szumska
 6. Izabela Drogosz
 7. Martyna Cieśla
 8. Adam Bulski
 9. Weronika Klubińska
 10. Gabriela Papaj
 11. Julia Palmowska
 12. Aleksandra Gąska
 13. Agata Zawierucha
 14. Joanna Orłowicz
 15. Wiktoria Papka
 16. Aleksandra Nowak

Nagrodę specjalną Grand Prix otrzymała Julia Tłuczkiewicz