Ogłoszenia

Spotkanie konsultacyjne

Szanowni Mieszkańcy! W związku z rozpoczęciem prac nad wspólnym dokumentem dla całego Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne. Będzie ono okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju całego regionu Doliny Wisły, w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego.
Strategia rozwoju jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat, w tym zrzeszone związku międzygminne. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru.

Spotkanie OSI Dolina Wisły 15.03.2022 14:00-16:00
Dołącz Zoom do spotkania
https://us06web.zoom.us/j/86913659827?pwd=c2JJOGtwZm4xK2t6SWVHNk5yekM5QT09
Identyfikator spotkania: 869 1365 9827
Kod dostępu: 813660