Aktualności

Spotkanie nt. obwodnicy

W dniu 03.03.2016r w Urzędzie Gminy w Klimontowie odbyło się spotkanie. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Kryj – Poseł na Sejm RP, Marek Goździewski – Wójt Gminy Klimontów, Edward Przytuła – Zastępca Gminy Klimontów, Halina Hakamaki – Radna Gminy Klimontów, Andrzej Ciach – Radny Gminy Klimontów oraz Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego. Na zebraniu poruszano sprawy dotyczące obwodnicy Klimontowa oraz organizacji ruchu na terenie Klimontowa w związku przejazdem taboru ciężkiego. Omówiono również problemy dotyczące Gminy i Mieszkańców. Przedstawiciele Komitetu przedstawili swoje postulaty.